لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/27اطلاع رسانی کنفرانس توسط ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اصفهان)
1403/01/26چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1403/01/25نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد COI
1403/01/25حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/18نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1403/01/18اولین فراخوان ارسال مقاله به دو زیان فارسی و انگلیسی