اعلام حمایت انجمن زمین شناسی اقتصادی از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/26

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن زمین شناسی اقتصادی ، حمایت خود را از  کنفرانس بین‌المللی دانشجویان مهندسی معدن،زمین شناسی و متالورژی اعلام نمود.