اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان 

واحد های تحقیق توسعه  صنایع وابسته  

شرکت های دانش بنیان مربوط به صنایع وابسته

دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

کلیه پژوهشگران و علاقه مندان امر توسعه صنایع وابسته 

كليه سازمان‌هاي، نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در حوزه صنایع وابسته 

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي استانداريهاي سراسر كشور

انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد  در حوزه صنایع وابسته 

كليه شركت­ هاي مشاور و مجري در پروژه ­هاي حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته

صنعتگران و تولید کنندگان- بازرگانان و فعالان اقتصادی وتمامی شرکت های وابسته و تمامی صنایع وابسته