زمین شناسی

آب‌شناسی
    
چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی
    
رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی
    
پترولوژی
    
کانی‌شناسی
    
زمین‌شناسی اقتصادی
    
زمین‌شیمی
    
زمین‌شناسی مهندسی
    
زمین‌شناسی ساختاری و زمین‌ساخت
    
زمین‌فیزیک و لرزه‌زمین‌ساخت
    
زمین‌شناسی نفت و منابع انرژی
    
زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌شناسی پزشکی
    
مخاطرات زمین‌شناختی
    
سنجش از دور زمین‌شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
    
زمین‌ریخت‌شناسی و زمین‌شناسی کواترنری
    
زمین‌گردشگری
    
زمین‌شناسی شهری
    
زمین‌شناسی دریایی
    
گوهرشناسی
    
نانوزمین‌شناسی
    
افق‌های نو در زمین‌شناسی
    
و دیگر رشته‌های مرتبط 

معدن

 

فرآوری مواد معدنی

اکتشاف معدن

استخراج معدن

مکانیک سنگ

محیط زیست، بهداشت و ایمنی در معادن

مواد

·  مواد پیشرفته
نانو، بایو، مواد مغناطیسی، الکترومغناطیس، پیزوالکتریک، پلیمر، مواد هوشمند، فیزیک حالت جامد

·  مهندسی سطح و خوردگی
پوشش، خوردگی، الکتروشیمی، سایش

·  ریخته‌گری و انجماد
ذوب، آلیاژسازی، روش‌های انجماد، فوم‌فلزی  

·  جوشکاری و اتصال
لایه نشانی سطحی، انواع روش‌های جوشکاری ذوبی و حالت جامد، لحیم‌کاری سخت و نرم، اتصالات فاز مایع گذرا و

·  شبیه‌سازی و مدل‌سازی
شبیه‌سازی و مدل‌سازی رایانه‌ای و فیزیکی، مدل‌سازی فرایند

·  مواد مهندسی
سرامیک، چینی، لعاب، شیشه، مواد دیرگداز  

·  متالورژی فیزیکی
ساختار کریستالی فلزات، رفتار الاستیک فلزات، عیوب کریستالی، متالوگرافی، نمودارهای فازی، نفوذ در فلزات، استحاله‌های فازی، ساختار الکترونی فلزات، عملیات حرارتی

·  متالورژی استخراجی
پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، سنتز، بازیافت، اکتشاف و استخراج معدن  

·  متالورژی مکانیکی
خواص مکانیکی مواد، شکل‌دهی مواد، عملیات ترمومکانیکی

·  متالورژی پودر
روش‌های نوین متالورژی پودر، HIP، CIP، MIM، داربست، پرینت سه بعدی  

·  انرژی، محیط‌زیست و مدیریت راهبردی
مواد سبز، انرژی‌های نو، انرژی‌های تجدید‌پذیر، بازیافت مواد، کاهش آلودگی، کاهش مصرف انرژی، مدیریت حوزه انرژی و منابع