با سلام و احترام

 

 

نظر به شرایط عمومی بیماری کرونا در صورت بهبود شرایط همایش به صورت حضوری در تهران  برگزاری خواهد شد

 

در غیر اینصورت همایش به صورت مجازی و الکترونیکی برگزاری خواهد گردید

 

 

متعاقبا شرایط برگزاری و لینک برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد