اعلام حمایت انجمن مهندسان نفت ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/30

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن مهندسان نفت ایران، حمایت خود را از کنفرانس بین‌المللی دانشجویان مهندسی معدن،زمین شناسی و متالورژی اعلام نمود.