اعلام حمایت انجمن ریخته گری ایران از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/27

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن ریخته گری ایران ، حمایت خود را از  کنفرانس بین‌المللی دانشجویان مهندسی معدن،زمین شناسی و متالورژی اعلام نمود.